Podgórska Akademia Sportu w swoim działaniu praktycznie skupia się przede wszystkim na wychowaniu
młodego człowieka poprzez treningi i grę w piłkę nożną. Chcemy, by każdy zawodnik naszej
Akademii rozwijał swoją osobowość i stawał się dobrym człowiekiem. Chcemy być wsparcie dla
rodziców w wychowaniu młodego adepta piłkarskiego. Zależy nam na tym, by zawodnik
uczęszczający do Naszej Akademii umiał w przyszłości współpracować z innymi w uczciwości,
prawdzie i wzajemnym poszanowaniu.

 

 

Model absolwenta Podgórskiej Akademii Sportu

a) Szacunek do drugiego człowieka (trener, drużyna przeciwna, sędzia, koledzy, rodzice)
b) Współpracuję z innymi dla dobra ogółu
c) Używa kulturalnego słownictwa, unika wulgaryzmów
d) Zdrowo się odżywia
e) Nie zaniedbuje nauki szkolnej
f) Szanuje barwy narodowe i klubowe
g) Wytrwale dąży do celu
h) Szanuje miejsca kultu religijnego, szanuje przekonania innych
i) Dba o dyscyplinę i porządek wokół siebie
j) Podnosi swoje umiejętności piłkarskie
k) Jest uczciwy i prawdomówny

 

 

Realizacja programu wychowawczego

Temat główny jest realizowany przez cały miesiąc (z wyjątkiem łączonych miesięcy (Sierpień-Wrzesień, Grudzień-Styczeń i Luty-Marzec). Zadaniem trenera prowadzącego jest realizacja poszczególnych tematów według ustalonego harmonogramu. Na początku danego miesiąca Trener informuje rodziców i zawodników o temacie i formie jego realizacji na stronie Podgórskiej Akademii Sportu. Na treningu i meczu wskazujemy na główny temat zarówno przed, jak i na koniec zajęć. Łączymy sprawy treningowe z życiowymi i pamiętamy, że świat dziecka różni się od świata dorosłych. Na koniec miesiąca trener dokonuje podsumowania tematu wychowawczego na stronie internetowej Podgórskiej Akademia Sportu.

KLIKNIJ I ZOBACZ NASZE FILMY!