G O D Z E N I E   N A U K I   Z  T R E N I N G I E M . . .

Na treningach zwracamy uwagę  dzieciom, że szkoła jest ważniejsza od treningów.

Zanim zawodnik przyjdzie na trening to powinien odrobić zadanie domowe zadane przez Panią oraz pouczyć się  na kolejny dzień w szkole.

Bardzo ważne jest, aby dziecko było systematyczne i osiągało dobre oceny w nauce.

 

 

KLIKNIJ I ZOBACZ NASZE FILMY!