Tematem wychowawczym, który będziemy realizować w nadchodzącym miesiącu jest : Szacunek do rodziców

Zwrócimy uwagę, na to jak ważni w naszym życiu są rodzice i dlaczego warto ich słuchać. Zachęcimy naszych zawodników do pomocy rodzicom, a także do okazywania wdzięczności za troskę i codzienną pracę, którą rodzice dla nas wykonują. Postaramy się pokazać jak duże znaczenie mają rodzice w codziennym życiu każdego z nas.

Ważne badania lekarskie mają :

 Filip Pabijan, Fabian Lisowski, Leon Behlert, Franciszek Franaszek, Radosław Bętkowski, Jan Lasecki, Daniel Wierzchowiec, Aleksander Nowak, Leon Bolek, Antoni Obtułowicz.

Bardzo proszę o sprawne dostarczenie mi badań lekarskich, przez zawodników, których nie ma na powyższej liście.

KLIKNIJ I ZOBACZ NASZE FILMY!